کارت خرید

VPSSEFR/YEK

VPSSEFR/YEK

VPSSEFR/YEK - EG
2,900,000 ” ریال “
ماهانه
0 موجود است
رم 2 گیگ
سی پی یو 1 گیگاهرتز
هارد 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر شهراد(صفرویک)
تحویل آنی
برای راه اندازی ویندوز سرور های 2016 به بالا نیاز به پلن 1 به بالا دارید
سفارش دهید
VPSSEFR/YEK - 1
3,500,000 ” ریال “
ماهانه
0 موجود است
رم 4 گیگ
سی پی یو 2 گیگاهرتز
هارد 30 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر شهراد(صفرویک)
تحویل آنی
سفارش دهید
VPSSEFR/YEK - 2
4,000,000 ” ریال “
ماهانه
0 موجود است
رم 6 گیگ
سی پی یو 4 گیگاهرتز
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر شهراد(صفرویک)
تحویل آنی
سفارش دهید
VPSSEFR/YEK - 3
4,600,000 ” ریال “
ماهانه
0 موجود است
رم 10 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 50 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر شهراد(صفرویک)
تحویل آنی
سفارش دهید
VPSSEFR/YEK - 4
5,900,000 ” ریال “
ماهانه
رم 12 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر هتزنر
تحویل آنی
سفارش دهید
VPSSEFR/YEK - 5
7,900,000 ” ریال “
ماهانه
رم 16 گیگ
سی پی یو 8 گیگاهرتز
هارد 70 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر شهراد(صفرویک)
تحویل آنی
سفارش دهید
VPSSEFR/YEK - 6
9,500,000 ” ریال “
ماهانه
رم 24 گیگ
سی پی یو 12 گیگاهرتز
هارد 80 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از چند لوکیشن مختلف
تحویل آنی
سفارش دهید
VPSSEFR/YEK - Vip
12,000,000 ” ریال “
ماهانه
رم 32 گیگ
سی پی یو 16 گیگاهرتز
هارد 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر شهراد(صفرویک)
تحویل آنی
سفارش دهید