کارت خرید

سرورها ابری می باشند

سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 1
شروع از
7,400,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
ترافیک 1 ترابایت ماهیانه
 • 1 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 15 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 2
شروع از
10,500,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
ترافیک 2 ترابایت ماهیانه
 • 2 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 20 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 3
شروع از
13,000,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
ترافیک 4 ترابایت ماهیانه
 • 4 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 45 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 4
شروع از
16,500,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
ترافیک 4 ترابایت ماهیانه
 • 4 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 45 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 5
شروع از
18,000,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
ترافیک 6 ترابایت ماهیانه
 • 6 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 75 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 6
شروع از
22,500,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
ترافیک 6 ترابایت ماهیانه
 • 6 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 75 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 7
شروع از
25,000,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
ترافیک 10 ترابایت ماهیانه
 • 8 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 100 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 8
شروع از
35,000,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
ترافیک 10 ترابایت ماهیانه
 • 8 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 100 SSD هارد
سفارش دهید