کارت خرید

دیتاسنترهای برج میلاد ، زیرساخت ، تبیان ، صفر و یک ، آسیاتک و ...

سرور اختصاصی ایران 1
27,000,000 ” ریال “
ماهانه
رم 32 گیگابیت
سی پی یو ۲x Xeon 5520
هارد ۱x500GB SSD
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران 2
30,000,000 ” ریال “
ماهانه
رم 32 گیگابیت
سی پی یو ۲x Xeon 2620 v2
هارد ۱x500GB SSD
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران 3
38,000,000 ” ریال “
ماهانه
رم 64 گیگابیت
سی پی یو ۲x Xeon 2620 v2
هارد 2x500GB SSD
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران 4
48,000,000 ” ریال “
ماهانه
رم 64 گیگابیت
سی پی یو ۲x Xeon 2670 v2
هارد 2x500GB SSD
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران 5
56,000,000 ” ریال “
ماهانه
رم 128 گیگابیت
سی پی یو ۲x Xeon 2696 v2
هارد 2x1000GB SSD
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران 6
64,000,000 ” ریال “
ماهانه
رم 128 گیگابیت
سی پی یو ۲x Xeon 2670 v2
هارد 2x1000GB SSD
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران 7
125,000,000 ” ریال “
ماهانه
رم 256 گیگابیت
سی پی یو ۲x Xeon 2696 v2
هارد 4x1000GB SSD
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران 8
150,000,000 ” ریال “
ماهانه
رم 256 گیگابیت
سی پی یو ۲x Xeon 2680 v4
هارد 4x1000GB SSD
ترافیک نامحدود منصفانه
سفارش دهید