دیتاسنترهای برج میلاد ، زیرساخت ، تبیان ، صفر و یک ، آسیاتک و ...

سرور اختصاصی ایران 1
12,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 16 گیگ
۲x Xeon 2609
۵۰۰G SSD
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ

سرور اختصاصی ایران 2
15,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 32 گیگ
۲x Xeon 2620
۵۰۰G SSD
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ

سرور اختصاصی ایران 3
18,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 48 گیگ
۲x Xeon 2640
۵۰۰G SSD
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ

سرور اختصاصی ایران 4
21,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 64 گیگ
۲x Xeon 2660
۵۰۰G SSD
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ

سرور اختصاصی ایران 5
28,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 128 گیگ
۲x Xeon 2680
۵۰۰G SSD
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ

سرور اختصاصی ایران 6
39,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 192 گیگ
۲x Xeon 2696 V2
۵۰۰G SSD
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ