منابع کاملا اختصاصی از ایران و خارج

سرور میکروتیک خارج 1 0 موجود است
شروع از
6,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 گیگاهرتز
ترافیک نامحدود منصفانه
لوکیشن خارج
تحویل آنی

سرور میکروتیک خارج 2
شروع از
9,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 8 گیگ
سی پی یو 4 گیگاهرتز
ترافیک نامحدود منصفانه
لوکیشن خارج
تحویل آنی

سرور میکروتیک ایران 1 0 موجود است
شروع از
6,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 گیگاهرتز
ترافیک نامحدود منصفانه
لوکیشن ایران
تحویل آنی

سرور میکروتیک ایران 2
شروع از
9,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 8 گیگ
سی پی یو 4 گیگاهرتز
ترافیک نامحدود منصفانه
لوکیشن ایران
تحویل آنی