کارت خرید

سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - 1
شروع از
4,500,000 ” ریال “
ماهانه
0 موجود است
رم 3 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 40 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت
سفارش دهید
سرور مجازی ترکیه - 2
شروع از
7,000,000 ” ریال “
ماهانه
رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 50 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت
سفارش دهید
سرور مجازی ترکیه - 3
شروع از
9,250,000 ” ریال “
ماهانه
رم 6 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 60 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت
سفارش دهید
سرور مجازی ترکیه - 4
شروع از
11,000,000 ” ریال “
ماهانه
رم 8 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 70 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت
سفارش دهید
سرور مجازی ترکیه - 5
شروع از
14,000,000 ” ریال “
ماهانه
رم 10 گیگ
سی پی یو 8 هسته
هارد 80 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت
سفارش دهید