VPSASI/MIL(آسیاتک برج میلاد)

VPSASI/MIL(آسیاتک برج میلاد)

VPSASI/MIL - EG 0 موجود است
2,900,000 ” ریال “ ماهانه

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 گیگاهرتز
هارد 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر آسیاتک(برج میلاد)
تحویل آنی
برای راه اندازی ویندوز سرور های 2016 به بالا نیاز به پلن 1 به بالا دارید

VPSASI/MIL - 1 0 موجود است
3,500,000 ” ریال “ ماهانه

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 گیگاهرتز
هارد 30 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر آسیاتک(برج میلاد)
تحویل آنی

VPSASI/MIL - 2
4,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 6 گیگ
سی پی یو 4 گیگاهرتز
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر آسیاتک(برج میلاد)
تحویل آنی

VPSASI/MIL - 3
4,600,000 ” ریال “ ماهانه

رم 10 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 50 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر آسیاتک(برج میلاد)
تحویل آنی

VPSASI/MIL - 4
5,900,000 ” ریال “ ماهانه

رم 12 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر آسیاتک(برج میلاد)
تحویل آنی

VPSASI/MIL - 5
7,900,000 ” ریال “ ماهانه

رم 16 گیگ
سی پی یو 8 گیگاهرتز
هارد 70 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر آسیاتک(برج میلاد)
تحویل آنی

VPSASI/MIL - 6
9,500,000 ” ریال “ ماهانه

رم 24 گیگ
سی پی یو 12 گیگاهرتز
هارد 80 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر آسیاتک(برج میلاد)
تحویل آنی

VPSASI/MIL - Vip
12,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 32 گیگ
سی پی یو 16 گیگاهرتز
هارد 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر آسیاتک(برج میلاد)
تحویل آنی