کارت خرید

سرور مجازی ایران رسپینا

سرور مجازی رسپینا 1 0 موجود است

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 گیگاهرتز
هارد 30 گیگ
ترافیک 500 گیگ ماهیانه
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
تحویل آنی

سرور مجازی رسپینا 2

رم 6 گیگ
سی پی یو 4 گیگاهرتز
هارد 40 گیگ
ترافیک 500 گیگ ماهیانه
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
تحویل آنی

سرور مجازی رسپینا 3

رم 10 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 50 گیگ
ترافیک 500 گیگ ماهیانه
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
تحویل آنی

سرور مجازی رسپینا 4

رم 12 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 60 گیگ
ترافیک 500 گیگ ماهیانه
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
تحویل آنی

سرور مجازی رسپینا 5

رم 16 گیگ
سی پی یو 8 گیگاهرتز
هارد 70 گیگ
ترافیک 1000 گیگ ماهیانه
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
تحویل آنی

سرور مجازی رسپینا 6

رم 24 گیگ
سی پی یو 12 گیگاهرتز
هارد 80 گیگ
ترافیک 1000 گیگ ماهیانه
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
تحویل آنی

سرور مجازی رسپینا 7

رم 32 گیگ
سی پی یو 12 گیگاهرتز
هارد 90 گیگ
ترافیک 2000 گیگ ماهیانه
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
تحویل آنی

سرور مجازی رسپینا 8

رم 32 گیگ
سی پی یو 16 گیگاهرتز
هارد 100 گیگ
ترافیک 2000 گیگ ماهیانه
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
تحویل آنی