ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
400,000 ” ریال “
1 سال
400,000 ” ریال “
1 سال
400,000 ” ریال “
1 سال
.org
500,000 ” ریال “
1 سال
500,000 ” ریال “
1 سال
500,000 ” ریال “
1 سال
.info
460,000 ” ریال “
1 سال
460,000 ” ریال “
1 سال
460,000 ” ریال “
1 سال
.in
450,000 ” ریال “
1 سال
450,000 ” ریال “
1 سال
450,000 ” ریال “
1 سال
.ac.ir
480,000 ” ریال “
1 سال
480,000 ” ریال “
1 سال
480,000 ” ریال “
1 سال
.asia
460,000 ” ریال “
1 سال
460,000 ” ریال “
1 سال
460,000 ” ریال “
1 سال
.biz
400,000 ” ریال “
1 سال
400,000 ” ریال “
1 سال
400,000 ” ریال “
1 سال
.pro
490,000 ” ریال “
1 سال
490,000 ” ریال “
1 سال
490,000 ” ریال “
1 سال
.net
430,000 ” ریال “
1 سال
430,000 ” ریال “
1 سال
430,000 ” ریال “
1 سال
.us
300,000 ” ریال “
1 سال
300,000 ” ریال “
1 سال
300,000 ” ریال “
1 سال
.ir
50,000 ” ریال “
1 سال
90,000 ” ریال “
1 سال
90,000 ” ریال “
1 سال
.eu
330,000 ” ریال “
1 سال
550,000 ” ریال “
1 سال
550,000 ” ریال “
1 سال
.club
400,000 ” ریال “
1 سال
400,000 ” ریال “
1 سال
400,000 ” ریال “
1 سال
.de
500,000 ” ریال “
1 سال
500,000 ” ریال “
1 سال
500,000 ” ریال “
1 سال
.co
850,000 ” ریال “
1 سال
850,000 ” ریال “
1 سال
850,000 ” ریال “
1 سال
.company
650,000 ” ریال “
1 سال
650,000 ” ریال “
1 سال
650,000 ” ریال “
1 سال
.it
320,000 ” ریال “
1 سال
320,000 ” ریال “
1 سال
320,000 ” ریال “
1 سال
.me
620,000 ” ریال “
1 سال
620,000 ” ریال “
1 سال
620,000 ” ریال “
1 سال
.ws
330,000 ” ریال “
1 سال
330,000 ” ریال “
1 سال
330,000 ” ریال “
1 سال
.xyz
150,000 ” ریال “
1 سال
150,000 ” ریال “
1 سال
150,000 ” ریال “
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .