VPSUK(انگلیس)

VPSUK(انگلیس)

VPSUK - EG 0 موجود است
2,500,000 ” ریال “ ماهانه

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 گیگاهرتز
هارد 25 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر ovh
تحویل آنی
برای راه اندازی ویندوز سرور های 2016 به بالا نیاز به پلن 1 به بالا دارید

VPSUK - 1 0 موجود است
3,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 گیگاهرتز
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر ovh
تحویل آنی

VPSUK - 2
3,400,000 ” ریال “ ماهانه

رم 6 گیگ
سی پی یو 4 گیگاهرتز
هارد 50 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر ovh
تحویل آنی

VPSUK - 3
4,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 10 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر ovh
تحویل آنی

VPSUK - 4
5,500,000 ” ریال “ ماهانه

رم 12 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 70 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر ovh
تحویل آنی

VPSUK - 5
7,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 16 گیگ
سی پی یو 8 گیگاهرتز
هارد 80 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر ovh
تحویل آنی

VPSUK - 6
8,500,000 ” ریال “ ماهانه

رم 24 گیگ
سی پی یو 12 گیگاهرتز
هارد 90 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر ovh
تحویل آنی

VPSUK - Vip
10,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 32 گیگ
سی پی یو 16 گیگاهرتز
هارد 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر ovh
تحویل آنی