کارت خرید

لوکیشن های: فرانسه - انگلیس - آلمان - لهستان - کانادا - سنگاپور

سرور اختصاصی OVH - 1

RAM 32GB DDR4 ECC 2666MHz
CPU Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz
2× 500GB SSD NVMe Soft RAID
PORT 500Mbit/s

شروع از
56,000,000 ” ریال “
ماهانه
56,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سرور اختصاصی OVH - 2

RAM 32GB DDR4 ECC 2133MHz
CPU Intel Xeon-D 2141I - 8c/16t - 2.2GHz/3GHz
2× 500GB SSD NVMe Soft RAID
PORT 500Mbit/s

شروع از
62,000,000 ” ریال “
ماهانه
62,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سرور اختصاصی OVH - 3

RAM 32GB DDR4 ECC 2666MHz
CPU Intel Xeon-E 2288G - 8c/16t - 3.7GHz/5GHz
2× 500GB SSD NVMe Soft RAID
PORT 500Mbit/s

شروع از
67,000,000 ” ریال “
ماهانه
67,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سرور اختصاصی OVH - 4

RAM 128GB DDR4 ECC 2400MHz
CPU AMD Epyc 7371 - 16c/32t - 3.1GHz/3.8GHz
2× 960GB SSD NVMe Soft RAID
PORT 500Mbit/s

شروع از
150,000,000 ” ریال “
ماهانه
150,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید