کارت خرید

سرور اختصاصی ایران دیتاسنتر برج میلاد

سرور اختصاصی برج میلاد - 1
7,800,000 ” ریال “
ماهانه
 • 2x Intel Dual Xeon-5520 سی پی یو
 • 2.3GHz / 8Core-16Thread هسته/فرکانس
 • 16 GB رم
 • 500GB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 1 ای پی
 • 10000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
سفارش دهید
سرور اختصاصی برج میلاد - 2
8,500,000 ” ریال “
ماهانه
 • 2x Intel Dual Xeon-5520 سی پی یو
 • 2.3GHz / 8Core-16Thread هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 500GB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 1 ای پی
 • 10000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
سفارش دهید
سرور اختصاصی برج میلاد - 3
9,800,000 ” ریال “
ماهانه
 • 2x Intel Dual Xeon-5560 سی پی یو
 • 2.8GHz / 8Core-16Thread هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 500GB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 2 ای پی
 • 10000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
سفارش دهید
سرور اختصاصی برج میلاد - 4
10,500,000 ” ریال “
ماهانه
 • 2x Intel Dual Xeon-5560 سی پی یو
 • 2.8GHz / 8Core-16Thread هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 240 SSD هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 3 ای پی
 • 10000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
سفارش دهید
سرور اختصاصی برج میلاد - 5
11,500,000 ” ریال “
ماهانه
 • 2x Intel Dual Xeon-5650 سی پی یو
 • 2.7GHz / 12Core-24Thread هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 500GB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 3 ای پی
 • 10000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
سفارش دهید
سرور اختصاصی برج میلاد - 6
12,500,000 ” ریال “
ماهانه
 • 2x Intel Dual Xeon-5650 سی پی یو
 • 2.7GHz / 12Core-24Thread هسته/فرکانس
 • 48 GB رم
 • 1 TB SATA ( or SSD) هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 4 ای پی
 • 10000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
سفارش دهید
سرور اختصاصی برج میلاد - 7
13,200,000 ” ریال “
ماهانه
 • 2x Intel Dual Xeon-5670 سی پی یو
 • 3GHz / 12Core-24Thread هسته/فرکانس
 • 48 GB رم
 • 1 TB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 5 ای پی
 • 10000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
سفارش دهید
سرور اختصاصی برج میلاد - 8
15,000,000 ” ریال “
ماهانه
 • Xeon-E3-1220 سی پی یو
 • 3.2GHz هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 2 TB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 16 ای پی
 • 10000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
سفارش دهید