کارت خرید

سرور اختصاصی

سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی آلمان از دیتاسنتر های زیر قابل ارایه می باشد
hetzner
برای خرید با شماره های شرکت تماس برقرار کنید

سرور اختصاصی آمریکا

سرور اختصاصی آمریکا از دیتاسنتر های زیر به فروش میرسد
XLHOST
OVH
SINGLEHOPE
برای خرید با شماره های شرکت تماس برقرار کنید

سرور اختصاصی انگلیس

سرور اختصاصی انگلیس از دیتاسنتر های زیر قابل ارایه می باشد
RedStation
RapidSwitch
برای خرید با شماره های شرکت تماس برقرار کنید

سرور اختصاصی فرانسه

سرور اختصاصی انگلیس از دیتاسنتر های زیر قابل ارایه می باشد
OVH
برای خرید با شماره های شرکت تماس برقرار کنید

سرور اختصاصی هلند

سرور اختصاصی انگلیس از دیتاسنتر های زیر قابل ارایه می باشد
LeaseWeb
WorldStream
برای خرید با شماره های شرکت تماس برقرار کنید

سرور اختصاصی کانادا

سرور اختصاصی کانادا از دیتاسنتر های زیر قابل ارایه می باشد
OVH
برای خرید با شماره های شرکت تماس برقرار کنید

سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی انگلیس از دیتاسنتر های زیر قابل ارایه می باشد
تبیان
پارس آنلاین
زیرساخت
آسیاتک
جایگاه
شهراد شبکیه
افرانت
برای خرید با شماره های شرکت تماس برقرار کنید