کارت خرید

سرور به صورت ابری و هارد ssd است

سرور ابری سنگاپور 1
6,400,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 1 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 15 SSD هارد
سفارش دهید
سرور ابری سنگاپور 2
9,000,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 2 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 20 SSD هارد
سفارش دهید
سرور ابری سنگاپور 3
12,000,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 4 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 45 SSD هارد
سفارش دهید
سرور ابری سنگاپور 4
13,500,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 4 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 45 SSD هارد
سفارش دهید
سرور ابری سنگاپور 5
15,000,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 6 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 75 SSD هارد
سفارش دهید
سرور ابری سنگاپور 6
18,000,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 6 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 75 SSD هارد
سفارش دهید
سرور ابری سنگاپور 7
19,500,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 8 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 100 SSD هارد
سفارش دهید
سرور ابری سنگاپور 8
24,000,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 8 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 100 SSD هارد
سفارش دهید