کارت خرید

کنترل پنل هاستینگ

کنترل پنل هاستینگ - CP - Bronzi

لوکیشن ایران و خارج

 • 10 عدد تعداد سایت میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد بکاپ گیری
شروع از
10,000,000 ” ریال “
ماهانه
5,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
کنترل پنل هاستینگ - CP - Silver

لوکیشن ایران و خارج

 • 20 عدد تعداد سایت میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد بکاپ گیری
شروع از
15,000,000 ” ریال “
ماهانه
5,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
کنترل پنل هاستینگ - CP - Golden

لوکیشن ایران و خارج

 • 50 عدد تعداد سایت میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • دارد بکاپ گیری
شروع از
22,000,000 ” ریال “
ماهانه
5,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
کنترل پنل هاستینگ - CP - Platinum

لوکیشن ایران و خارج

 • 100 عدد تعداد سایت میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • دارد بکاپ گیری
شروع از
30,000,000 ” ریال “
ماهانه
5,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید