کارت خرید

لایسنس

لایسنس سی پنل - سرور مجازی
1,500,000 ” ریال “
ماهانه
6,000,000 هزینه تنظیم
با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید
لایسنس سی پنل - سرور اختصاصی
3,000,000 ” ریال “
ماهانه
13,000,000 هزینه تنظیم
با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید
لایسنس دایرکت ادمین - ماهیانه
1,200,000 ” ریال “
ماهانه
با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید
لایسنس دایرکت ادمین - دائمی
25,000,000 ” ریال “

0 موجود است
با قابلیت تغییر آی پی!
پرداخت یکباره
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید
لایسنس کلود لینوکس
3,000,000 ” ریال “
ماهانه
7,500,000 هزینه تنظیم
با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید
لایسنس پلسک
3,000,000 ” ریال “
ماهانه
2,750,000 هزینه تنظیم
با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید
لایسنس لایت اسپید
3,000,000 ” ریال “
ماهانه
7,500,000 هزینه تنظیم
با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید
لایسنس انتی شل CXS
2,000,000 ” ریال “
ماهانه
5,000,000 هزینه تنظیم
با قابلیت تغییر آی پی!
به صورت یکباره
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید