لایسنس

لایسنس سی پنل - سرور مجازی
750,000 ” ریال “ ماهانه 3,100,000 هزینه راه اندازی

با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس سی پنل - سرور اختصاصی
1,000,000 ” ریال “ ماهانه 4,500,000 هزینه راه اندازی

با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس دایرکت ادمین - ماهیانه
800,000 ” ریال “ ماهانه

با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس دایرکت ادمین - دائمی
25,000,000 ” ریال “

با قابلیت تغییر آی پی!
پرداخت یکباره
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس کلود لینوکس
1,000,000 ” ریال “ ماهانه 2,750,000 هزینه راه اندازی

با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس پلسک
1,000,000 ” ریال “ ماهانه 2,750,000 هزینه راه اندازی

با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس لایت اسپید
1,000,000 ” ریال “ ماهانه 2,750,000 هزینه راه اندازی

با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس انتی شل CXS
1,500,000 ” ریال “ 3,500,000 هزینه راه اندازی

با قابلیت تغییر آی پی!
به صورت یکباره
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته