لایسنس

لایسنس سی پنل - سرور مجازی

با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس سی پنل - سرور اختصاصی

با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس دایرکت ادمین - ماهیانه

با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس دایرکت ادمین - دائمی

با قابلیت تغییر آی پی!
پرداخت یکباره
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس کلود لینوکس

با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس پلسک

با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس لایت اسپید

با قابلیت تغییر آی پی!
دارای بروز رسانی
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

لایسنس انتی شل CXS

با قابلیت تغییر آی پی!
به صورت یکباره
با نصب رایگان
پشتیبانی 24 ساعته