VPSFL(فنلاند)

VPSFL(فنلاند)

VPSFL - EG
شروع از
2,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 گیگاهرتز
هارد 25 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر هتزنر
تحویل آنی
برای راه اندازی ویندوز سرور های 2016 و 2019 نیاز به پلن 1 به بالا دارید

VPSFL - 1
شروع از
2,300,000 ” ریال “ ماهانه

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 گیگاهرتز
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر هتزنر
تحویل آنی

VPSFL - 2
شروع از
2,900,000 ” ریال “ ماهانه

رم 6 گیگ
سی پی یو 4 گیگاهرتز
هارد 50 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر هتزنر
تحویل آنی

VPSFL - 3
شروع از
3,700,000 ” ریال “ ماهانه

رم 10 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر هتزنر
تحویل آنی

VPSFL - 4
شروع از
4,500,000 ” ریال “ ماهانه

رم 12 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 70 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر هتزنر
تحویل آنی

VPSFL - 5
شروع از
5,700,000 ” ریال “ ماهانه

رم 16 گیگ
سی پی یو 8 گیگاهرتز
هارد 80 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر هتزنر
تحویل آنی

VPSFL - 6
شروع از
7,300,000 ” ریال “ ماهانه

رم 24 گیگ
سی پی یو 12 گیگاهرتز
هارد 90 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر هتزنر
تحویل آنی

VPSFL - Vip
شروع از
8,300,000 ” ریال “ ماهانه

رم 32 گیگ
سی پی یو 16 گیگاهرتز
هارد 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر هتزنر
تحویل آنی