VPSTEB(تبیان)

VPSTEB(تبیان)

VPSTEB - EG

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 گیگاهرتز
هارد 25 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر تبیان
تحویل آنی
برای راه اندازی ویندوز سرور های 2016 و 2019 نیاز به پلن 1 به بالا دارید

VPSTEB - 1

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 گیگاهرتز
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر تبیان
تحویل آنی

VPSTEB - 2

رم 6 گیگ
سی پی یو 4 گیگاهرتز
هارد 50 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر تبیان
تحویل آنی

VPSTEB - 3

رم 10 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر تبیان
تحویل آنی

VPSTEB - 4

رم 12 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 70 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنترتبیان
تحویل آنی

VPSTEB - 5

رم 16 گیگ
سی پی یو 8 گیگاهرتز
هارد 80 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر تبیان
تحویل آنی

VPSTEB - 6

رم 24 گیگ
سی پی یو 12 گیگاهرتز
هارد 90 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر تبیان
تحویل آنی

VPSTEB - Vip

رم 32 گیگ
سی پی یو 16 گیگاهرتز
هارد 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از دیتاسنتر تبیان
تحویل آنی