پرداخت سالیانه %20 تخفیف!

فروش ویژه
پشتیبانی از
وردپرس
Hubspot
جوملا
دروپال
Wix
شاپفای
مجنتو
Typeo3

u0633u0631u0648u0631 u0627u0628u0631u06cc Cloud Server

u062au06a9u0646u0648u0644u0648u0698u06cc u0631u0627u06ccu0627u0646u0634 u0627u0628u0631u06cc u0628u06ccu0634 u0627u0632 35 u0644u0648u06a9u06ccu0634u0646 u0648 50 u062fu06ccu062au0627u0633u0646u062au0631 u0628u0631u062au0631 u062fu0646u06ccu0627

سرور ابری

u067eu0644u0646 u0647u0627u06cc u0633u0631u0648u0631 u0627u0628u0631u06cc

u067eu0644u0646 1u067eu0644u0646 2u067eu0644u0646 3u067eu0644u0646 4u067eu0644u0646 5u067eu0644u0646 6u067eu0644u0646 7u067eu0644u0646 8
not found
Dedicated cup
۱GHZ Core۱GHZ Core۱GHZ Core۲GHZ Core۱GHZ Core۲GHZ Core۱GHZ Core۲GHZ Core
not found
Dedicated RAM
۱GB۲GB۴GB۴GB۶GB۶GB۸GB۸GB
not found
SSD Storage
۱۵GB۲۰GB۴۵GB۴۵GB۷۵GB۷۵GB۱۰۰GB۱۰۰GB
not found
Bandwidth
۱TB۲TB۴TB۴TB۶TB۶TB۱۰TB۱۰TB

۴۹۰,۰۰۰ u062au0648u0645u0627u0646/mo

۸۲۵,۰۰۰ u062au0648u0645u0627u0646/mo

۹۵۰,۰۰۰ u062au0648u0645u0627u0646/mo

۱,۳۰۰,۰۰۰ u062au0648u0645u0627u0646/mo

۱,۴۲۵,۰۰۰ u062au0648u0645u0627u0646/mo

۱,۸۵۰,۰۰۰ u062au0648u0645u0627u0646/mo

۱,۸۵۰,۰۰۰ u062au0648u0645u0627u0646/mo

۲,۶۰۰,۰۰۰ u062au0648u0645u0627u0646/mo

u0633u0641u0627u0631u0634 u062fu0647u06ccu062fu0633u0641u0627u0631u0634 u062fu0647u06ccu062fu0633u0641u0627u0631u0634 u062fu0647u06ccu062fu0633u0641u0627u0631u0634 u062fu0647u06ccu062fu0633u0641u0627u0631u0634 u062fu0647u06ccu062fu0633u0641u0627u0631u0634 u062fu0647u06ccu062fu0633u0641u0627u0631u0634 u062fu0647u06ccu062fu0633u0641u0627u0631u0634 u062fu0647u06ccu062f

u0628u0631u062eu06cc u0648u06ccu0698u06afu06cc u0647u0627u06cc u0633u0631u0648u0631u0647u0627u06cc u0627u0628u0631u06cc

u062au0646u0647u0627 u0628u0631u062eu06cc u0627u0632 u0648u06ccu0698u06afu06cc u0647u0627 u0648 u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0633u0631u0648u0631u0647u0627u06cc u0627u0628u0631u06cc u0645u0627

u0645u062fu06ccu0631u06ccu062a u0622u0633u0627u0646 u0633u0631u0648u0631

u0628u0631u0627u062du062au06cc u0645u06cc u062au0648u0627u0646u06ccu062f u0633u0631u0648u0631u0647u0627u06cc u062eu0648u062fu062au0627u0646 u0631u0627 u0645u062fu06ccu0631u06ccu062a u06a9u0646u06ccu062f u0648 u0647u0645u0686u0646u06ccu0646 u062fu0633u062au0631u0633u06cc VNC u0628u0647 u0634u0645u0627 u0627u0631u0627u0626u0647 u0645u06cc u06afu0631u062fu062f u062au0627 u062fu0631 u0632u0645u0627u0646 u0647u0627u06ccu06cc u06a9u0647 u0633u0631u0648u0631 u0645u0634u06a9u0644 u062fu0627u0631u062f u0628u0627 u062fu0633u062au0631u0633u06cc u0648u06cc u0627u0646 u0633u06cc u0645u0634u06a9u0644 u0631u0627 u062du0644 u06a9u0646u06ccu062f

u0633u062eu062a u0627u0641u0632u0627u0631 u0628u0627 u06a9u06ccu0641u06ccu062a

u0633u062eu062a u0627u0641u0632u0627u0631 u0628u0647 u06a9u0627u0631 u0631u0641u062au0647 u062fu0631 u0627u06ccu0646 u0633u0631u0648u06ccu0633 u0647u0627 u0627u0632 u0628u0631u062au0631u06ccu0646 u0628u0631u0646u062fu0647u0627u06cc u0631u0648u0632 u062fu0646u06ccu0627 u0645u06cc u0628u0627u0634u062f u0648 u0647u0627u0631u062f u0633u0631u0648u0631u0647u0627 u0627u0633 u0627u0633 u062fu06cc u0645u06cc u0628u0627u0634u062f u0648 u0646u06afu0631u0627u0646u06cc u0627u06cc u0627u0632 u0628u0627u0628u062a u06a9u06ccu0641u06ccu062a u0633u0631u0648u06ccu0633 u0647u0627 u0646u062eu0648u0627u0647u06ccu062f u062fu0627u0634u062a

u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u06afu0633u062au0631u0634 u0648 u062au0648u0633u0639u0647

u0628u0631u0627u062du062au06cc u0645u06cc u062au0648u0627u0646u06ccu062f u067eu0644u0646 u062eu0648u062fu062au0627u0646 u0631u0627 u0627u0631u062au0642u0627 u062fu0647u06ccu062f u0648 u0633u06ccu06a9u0644 u067eu0631u0627u062fu062eu062a u0631u0627 u0628u0644u0646u062f u0645u062fu062a u0646u0645u0627u0626u06ccu062f u0647u0645u0686u0646u06ccu0646 u0645u06cc u062au0648u0627u0646u06ccu062f u0633u06ccu0633u062au0645 u0639u0627u0645u0644 u0631u0627 u0645u062cu062fu062fu0627 u0646u0635u0628 u06a9u0646u06ccu062f u0648 u062au063au06ccu06ccu0631 u0633u06ccu0633u062au0645 u0639u0627u0645u0644 u062fu0647u06ccu062f

u0633u0631u0639u062a u0648 u0627u0645u0646u06ccu062a u0633u0631u0648u0631u0647u0627

u062au0645u0627u0645u06cc u067eu0644u0646 u0647u0627u06cc u0627u0628u0631u06cc u0646u06afu0627u0631 u0646u0648u06ccu0646 u062fu0627u0631u0627u06cc u0633u0631u0639u062a u0645u0637u0644u0648u0628 u0648 u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0648u062fu0647 u0648 u0627u0645u0646u06ccu062a u0633u0631u0648u0631u0647u0627 u0646u06ccu0632 u062fu0627u0631u0627u06cc u0627u0645u0646u06ccu062a u0628u0627u0644u0627u06ccu06cc u0645u06cc u0628u0627u0634u062f u0648 u0634u0645u0627 u0639u0632u06ccu0632u0627u0646 u0647u06ccu0686u06afu0648u0646u0647 u0646u06afu0631u0627u0646u06cc u0627u0632 u0627u06ccu0646 u0628u0627u0628u062a u0646u062eu0648u0627u0647u06ccu062f u062fu0627u0634u062a

u0645u0634u0627u0648u0631u0647 u0631u0627u06ccu06afu0627u0646

u0628u0627 u0634u0645u0627u0631u0647 u0632u06ccu0631 u0645u06cc u062au0648u0627u0646u06ccu062f u062au0645u0627u0633 u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f

خرید vps سرعت بالا

u06a9u0646u062au0631u0644 u067eu0646u0644 u0647u0627u06cc u0642u0627u0628u0644 u0646u0635u0628

u0628u0631u062eu06cc u0627u0632 u0633u06ccu0633u062au0645 u0647u0627u06cc u0645u062fu06ccu0631u06ccu062a u0645u062du062au0648u0627 u0642u0627u0628u0644 u0646u0635u0628 u0628u0631 u0631u0648u06cc u0633u0631u0648u06ccu0633 u0647u0627