پرداخت سالیانه %20 تخفیف!

فروش ویژه
پشتیبانی از
وردپرس
Hubspot
جوملا
دروپال
Wix
شاپفای
مجنتو
Typeo3

در این مقاله می خواهیم آموزش بروزرسانی سرور لینوکس را به شما اموزش دهیم پس همراه باشید.

به عنوان مدیر سرور میزبان وب ، می خواهید دستگاه خود را به روز کنید. در RedHat / CentOS ، از ابزار yum برای به روزرسانی بسته های خود استفاده خواهید کرد.

یوم چیست؟
yum ابزار اصلی برای دریافت ، نصب ، حذف ، پرس و جو و مدیریت بسته های نرم افزاری Red Hat Enterprise Linux RPM از مخازن رسمی نرم افزار Red Hat و سایر مخازن شخص ثالث است. yum در نسخه های ۵ و بعد از نسخه Red Hat Enterprise Linux استفاده می شود. نسخه های Red Hat Enterprise Linux 4 و پیش از آن از up2date استفاده شده است.

سرور مجازی آمریکا

برای به روزرسانی بسته های سیستم عامل خود:

۱. وارد SSH شوید و به کاربر root بروید (به سرور ssh بزنید)

۲. بسته های ذخیره شده را با دستور زیر پاک کنید

yum clean all

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

root@web [~]# yum clean all
Loaded plugins: fastestmirror, tsflags, universal-hooks
Cleaning repos: EA4 cpanel-addons-production-feed cpanel-plugins MariaDB103 base epel extras psrepo updates
Cleaning up list of fastest mirrors
Other repos take up 6.5 M of disk space (use –verbose for details)
root@web [~]#

۳. برای به روزرسانی بسته ها ، دستور yum update را اجرا کنید

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

root@web [~]# yum update
Loaded plugins: fastestmirror, tsflags, universal-hooks
Determining fastest mirrors
epel/x86_64/metalink | 17 kB 00:00:00
* EA4: 208.74.123.61
* cpanel-addons-production-feed: 208.74.123.61
* cpanel-plugins: 208.74.123.61
* base: mirrors.unifiedlayer.com
* epel: fedora-epel.mirror.lstn.net
* extras: mirror.dc2.hackingand.coffee
* updates: mirror.netdepot.com
EA4 | 2.9 kB 00:00:00
cpanel-addons-production-feed | 2.9 kB 00:00:00
cpanel-plugins | 2.9 kB 00:00:00
MariaDB103 | 2.9 kB 00:00:00
base | 3.6 kB 00:00:00
epel | 5.3 kB 00:00:00
extras | 2.9 kB 00:00:00
psrepo | 2.9 kB 00:00:00
updates | 2.9 kB 00:00:00
vz-base | 951 B 00:00:00
vz-updates | 951 B 00:00:00
(۱/۱۲): cpanel-addons-production-feed/x86_64/primary_db | 18 kB 00:00:00
(۲/۱۲): cpanel-plugins/x86_64/primary_db | 30 kB 00:00:00
(۳/۱۲): MariaDB103/primary_db | 53 kB 00:00:00
(۴/۱۲): epel/x86_64/group_gz | 90 kB 00:00:00
(۵/۱۲): base/7/x86_64/group_gz | 165 kB 00:00:00
(۶/۱۲): EA4/7/x86_64/primary_db | 1.0 MB 00:00:00
(۷/۱۲): extras/7/x86_64/primary_db | 153 kB 00:00:00
(۸/۱۲): psrepo/7/primary_db | 74 kB 00:00:00
(۹/۱۲): epel/x86_64/updateinfo | 1.0 MB 00:00:00
(۱۰/۱۲): base/7/x86_64/primary_db | 6.0 MB 00:00:01
(۱۱/۱۲): updates/7/x86_64/primary_db | 5.9 MB 00:00:01
(۱۲/۱۲): epel/x86_64/primary_db | 6.9 MB 00:00:01
(۱/۲): vz-base/primary | 723 B 00:00:00
(۲/۲): vz-updates/primary | 1.0 kB 00:00:00
vz-base 1/1
vz-updates 4/4
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package epel-release.noarch 0:7-11 will be updated
—> Package epel-release.noarch 0:7-12 will be an update
—> Package kmod-libs.x86_64 0:20-23.el7 will be updated
—> Package kmod-libs.x86_64 0:20-25.el7 will be an update
—> Package yara.x86_64 0:3.8.1-1.el7 will be updated
—> Package yara.x86_64 0:3.11.0-1.el7 will be an update
–> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

========================================================================================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
========================================================================================================================================================================
Updating:
epel-release noarch 7-12 epel 15 k
kmod-libs x86_64 20-25.el7 base 51 k
yara x86_64 3.11.0-1.el7 epel 213 k

Transaction Summary
========================================================================================================================================================================
Upgrade 3 Packages

Total download size: 278 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
Delta RPMs disabled because /usr/bin/applydeltarpm not installed.
(۱/۳): epel-release-7-12.noarch.rpm | 15 kB 00:00:00
(۲/۳): kmod-libs-20-25.el7.x86_64.rpm | 51 kB 00:00:00
(۳/۳): yara-3.11.0-1.el7.x86_64.rpm | 213 kB 00:00:00
————————————————————————————————————————————————————————
Total 656 kB/s | 278 kB 00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Updating : epel-release-7-12.noarch 1/6
Updating : kmod-libs-20-25.el7.x86_64 2/6
Updating : yara-3.11.0-1.el7.x86_64 3/6
Cleanup : epel-release-7-11.noarch 4/6
Cleanup : kmod-libs-20-23.el7.x86_64 5/6
Cleanup : yara-3.8.1-1.el7.x86_64 6/6
Verifying : yara-3.11.0-1.el7.x86_64 1/6
Verifying : kmod-libs-20-25.el7.x86_64 2/6
Verifying : epel-release-7-12.noarch 3/6
Verifying : kmod-libs-20-23.el7.x86_64 4/6
Verifying : yara-3.8.1-1.el7.x86_64 5/6
Verifying : epel-release-7-11.noarch 6/6

Updated:
epel-release.noarch 0:7-12 kmod-libs.x86_64 0:20-25.el7 yara.x86_64 0:3.11.0-1.el7

Complete!
root@web [~]#

ماشین لباسشویی بوش

انتهای مقاله آموزش بروزرسانی سرور لینوکس با آموزش های بعدی نگار نوین را همراهی کنید.

نگارنوین

اولین و بزرگترین مرکز ارائه دهنده سرورهای مجازی ، اختصاصی ، دامنه ، هاست و طراحی سایت و گرافیک در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *