سرور مجازی کشور خاص

سرور مجازی کشور خاص - 1
شروع از
3,245,000 ” ریال “ ماهانه

رم 512 مگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 2
شروع از
5,900,000 ” ریال “ ماهانه

رم 1 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 3
شروع از
6,490,000 ” ریال “ ماهانه

رم 2 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 4
شروع از
9,145,000 ” ریال “ ماهانه

رم 2 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 5
شروع از
8,850,000 ” ریال “ ماهانه

رم 3 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 80 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 6
شروع از
11,800,000 ” ریال “ ماهانه

رم 3 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 80 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 7
شروع از
12,980,000 ” ریال “ ماهانه

رم 4 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 8
شروع از
17,700,000 ” ریال “ ماهانه

رم 4 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل