کارت خرید

از کشور استرالیا شهر سیدنی

سرور استرالیا 1
شروع از
6,400,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 1 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 15 SSD هارد
سفارش دهید
سرور استرالیا 2
شروع از
9,000,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 2 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 20 SSD هارد
سفارش دهید
سرور استرالیا 3
شروع از
12,000,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 4 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 45 SSD هارد
سفارش دهید
سرور استرالیا 4
شروع از
13,500,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 4 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 45 SSD هارد
سفارش دهید
سرور استرالیا 5
شروع از
15,000,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 6 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 75 SSD هارد
سفارش دهید
سرور استرالیا 6
شروع از
18,000,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 6 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 75 SSD هارد
سفارش دهید
سرور استرالیا 7
شروع از
19,500,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 8 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 100 SSD هارد
سفارش دهید
سرور استرالیا 8
شروع از
24,000,000 ” ریال “
ماهانه
پورت 1 گیگ
مجازی ساز KVM
 • 8 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 100 SSD هارد
سفارش دهید