کارت خرید

cPanel VPS

ترافیک نامحدود

کنترل پنل هاستینگ - CP - Bronzi
شروع از
10,000,000 ” ریال “
ماهانه
5,000,000 هزینه راه اندازی
لوکیشن ایران و خارج
 • 10 عدد تعداد سایت میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد بکاپ گیری
سفارش دهید
کنترل پنل هاستینگ - CP - Silver
شروع از
15,000,000 ” ریال “
ماهانه
5,000,000 هزینه راه اندازی
لوکیشن ایران و خارج
 • 20 عدد تعداد سایت میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد بکاپ گیری
سفارش دهید
کنترل پنل هاستینگ - CP - Golden
شروع از
22,000,000 ” ریال “
ماهانه
5,000,000 هزینه راه اندازی
لوکیشن ایران و خارج
 • 50 عدد تعداد سایت میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • دارد بکاپ گیری
سفارش دهید
کنترل پنل هاستینگ - CP - Platinum
شروع از
30,000,000 ” ریال “
ماهانه
5,000,000 هزینه راه اندازی
لوکیشن ایران و خارج
 • 100 عدد تعداد سایت میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • دارد بکاپ گیری
سفارش دهید