vpcp(کنترل پنل)

vpcp(کنترل پنل)

کنترل پنل هاستینگ - CP - Bronzi
شروع از
5,000,000 ” ریال “ ماهانه 4,000,000 هزینه راه اندازی

رم 6 گیگ
سی پی یو 4 گیگاهرتز
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل های سی پنل ، دایرکت ادمین ، پلسک و ...
از چند لوکیشن مختلف
تحویل بین 6 تا 24 ساعت
هزینه ماهیانه به همراه لایسنس میباشد
هزینه نصب و راه اندازی کنترل پنل و لایسنس 330 هزارتومان میباشد (یکبار پرداخت)

کنترل پنل هاستینگ - CP - Silver
شروع از
6,500,000 ” ریال “ ماهانه 4,000,000 هزینه راه اندازی

رم 10 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 50 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل های سی پنل ، دایرکت ادمین ، پلسک و ...
از چند لوکیشن مختلف
تحویل بین 6 تا 24 ساعت
هزینه ماهیانه به همراه لایسنس میباشد
هزینه نصب و راه اندازی کنترل پنل و لایسنس 330 هزارتومان میباشد (یکبار پرداخت)

کنترل پنل هاستینگ - CP - Golden
شروع از
7,500,000 ” ریال “ ماهانه 4,000,000 هزینه راه اندازی

رم 12 گیگ
سی پی یو 6 گیگاهرتز
هارد 70 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل های سی پنل ، دایرکت ادمین ، پلسک و ...
از چند لوکیشن مختلف
تحویل بین 6 تا 24 ساعت
هزینه ماهیانه به همراه لایسنس میباشد
هزینه نصب و راه اندازی کنترل پنل و لایسنس 330 هزارتومان میباشد (یکبار پرداخت)

کنترل پنل هاستینگ - CP - Platinum
شروع از
10,000,000 ” ریال “ ماهانه 4,000,000 هزینه راه اندازی

رم 24 گیگ
سی پی یو 12 گیگاهرتز
هارد 90 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل های سی پنل ، دایرکت ادمین ، پلسک و ...
از چند لوکیشن مختلف
تحویل بین 6 تا 24 ساعت
هزینه ماهیانه به همراه لایسنس میباشد
هزینه نصب و راه اندازی کنترل پنل و لایسنس 330 هزارتومان میباشد (یکبار پرداخت)