سرور مجازی ایران آسیاتک

پلن اقتصادی
 • 512 مگابایت رم
 • 15 گیگابایت هارد
 • 20 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 1
 • 512 مگابایت رم
 • 20 گیگابایت هارد
 • 40 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 2
 • 1 گیگابایت رم
 • 30 گیگابایت هارد
 • 80 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 3
 • 2 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت هارد
 • 125 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 4
 • 2 گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت هارد
 • 160 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 5
 • 4 گیگابایت رم
 • 130 گیگابایت هارد
 • 190 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 6
 • 4 گیگابایت رم
 • 200 گیگابایت هارد
 • 250 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
پلن ویژه
 • 6 گیگابایت رم
 • 250 گیگابایت هارد
 • 300 گیگ ترافیک در ماه
 • 1Mbps پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور