سرور مجازی ایران تبیان

پلن اقتصادی
 • 256 مگابایت رم
 • 10 گیگابایت هارد
 • 5 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 1
 • 512 مگابایت رم
 • 10 گیگابایت هارد
 • 7 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 2
 • 512 مگابایت رم
 • 20 گیگابایت هارد
 • 12 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 3
 • 1024 مگابایت رم
 • 30 گیگابایت هارد
 • 18 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 4
 • 2048 مگابایت رم
 • 50 گیگابایت هارد
 • 25 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 5
 • 3072 مگابایت رم
 • 100 گیگابایت هارد
 • 35 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 6
 • 4096 مگابایت رم
 • 150 گیگابایت هارد
 • 50 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
پلن ویژه
 • 4096 مگابایت رم
 • 200 گیگابایت هارد
 • 75 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور